Content Projekt koncepcyjny wnętrza obejmujący zagospodarowanie przestrzeni wnętrza wraz z doborem materiałów. Projekt wnętrza przedstawiony jest za pomocą wizualizacji.

Wizualizacja - graficzna metoda tworzenia, analizy i przekazywania informacji. Za pomocą środków wizualnych ludzie wymieniają się zarówno ideami abstrakcyjnymi jak i komunikatami mającymi bezpośrednie oparcie w rzeczywistości. W dzisiejszych czasach wizualizacja pojmowana jest jako środek wyrazu artystycznego.

W praktyce: 3 etapy

1) Konsultacje z Inwestorem, przedstawianych jest kilka opcji zagospodarowania przestrzeni wraz z doborem materiałów, przedmiotów i innych rozwiązań.

2) Wizualizacja

3) Zebranie wszystkich przedmiotów i materiałów wraz z informacją gdzie można kupić użyte w projekcie rzeczy.

Projekt koncepcyjny wraz z wizualizacją nie obejmuje: rysunków technicznych dla wykonawców, wizyt w salonach sprzedażowych, wizyt na miejscu inwestycji.